MATHIEU VERHOEVEN STAAT VOOR ONTWERPEN DIE WORDEN GEKENMERKT DOOR EEN STRAKKE MAAR VOORAL PRAKTISCHE EN WARME ARCHITECTUUR, MAXIMAAL REKENING HOUDEND MET DE OMGEVING EN DE WENSEN VAN DE BOUWHEREN.

HET OPZOEKEN VAN SPANNINGSVELD TUSSEN EEN GESLOTEN EN SOLIDE UITSTRALING ENERZIJDS EN EEN OPEN ERVARING MET MAXIMAAL CONTACT MET DE OMGEVING ANDERZIJDS IS EEN STEEDS WEDERKERENDE UITDAGING.GEBRUIK MAKEN VAN BEWUST GEKOZEN MATERIALEN, BEPERKT IN HUN AANTAL, ZORGEN VOOR EEN HARMONIEUS EN VISUEEL RUSTIG KADER DAT DEEL UITMAAKT VAN EEN TOTAALVISIE.

BIJ HET ONTWERP WERD GESTREEFD NAAR EEN TIJDLOZE EN STRAKKE ARCHITECTUUR. HET GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN VERSTERKT HET TIJDLOZE KARAKTER VAN HET PROJECT. DE INVULLING GEBEURT MET EEN UITERSTE EIS AAN KWALITEIT EN GRAAD VAN AFWERKING.