Onze werkwijze

Onze werking is op te delen in vier pijlers die op hun beurt weer bestaan uit een aantal belangrijke stappen. In het onderstaande overzicht lichten we elk van deze pijlers kort toe zodat u een beter beeld heeft van het hele ontwerp- en bouwproces. Gedurende dit hele traject; van intakegesprek tot en met de oplevering kan u rekenen op onze expertise en opvolging.

Op deze manier maken we van elk project een parel.

Creëren, overwegen,
toevoegen en weglaten

Circle

Elk project begint met een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens deze live meeting in onze kantoren overlopen we samen met u een aantal belangrijke vragen en zetten we de grote lijnen van het project uit. Na dit gesprek gaan we aansluitend aan de goedkeuring van de overeenkomstige offerte creatief aan de slag en wordt de voorstudie uitgetekend.

In samenspraak met u schaven we alles bij tot we een sterk, definitief voorontwerp hebben. Hiervoor zijn een tweetal aanpassingsrondes voorzien. Dit alles uiteraard op maat en rekening houdend met uw wensen, budget en timing.

Tot slot maken we een sluitend contract -een architectenovereenkomst- op en kunnen we evolueren naar de volgende stap in dit proces.

Plannen, aanvragen en
vergunnen.

Circle

Aan de hand van het goedgekeurde voorontwerp tekenen we vervolgens de verschillende, definitieve plannen uit en maken we het volledige dossier op voor de bouwaanvraag.

Het indienen van de bouwaanvraag is een volgende belangrijke en oriënterende stap voor het verdere verloop. Gedurende de aanvraag periode zitten wij uiteraard niet stil en bereiden we ons maximaal voor om te kunnen starten met het project op een zo kort mogelijk tijd na de vergunning. Om dit te kunnen realiseren hechten wij veel belang aan de volgende (3e) stap waarbij we u uiteraard ook bijstaan met raad en daad.

Aanbesteden, beheren
en controleren.

Circle

Wij spreken vervolgens verschillende aannemers aan om prijs te maken op basis van onze meetstaten en aanvragen, vergelijken deze voor zodat u zich kan beperken tot het maken van keuzes op basis van gelijkwaardige kwalitatieve voorstellen.

Wij werken steeds met professionele aannemers die hun sporen verdiend hebben door een jarenlange samenwerking met ons kantoor. Van zodra we -samen met u- de aannemers hebben geselecteerd maken we de contracten en de planning op en brengen we alles in gereedheid voor het realiseren van uw project.

Bouwen, timing
beheersen en opleveren.

Circle

Nu kan het bouwen starten en is het kwestie om de verschillende opeenvolgende stappen en aannemers goed op te volgen en -indien nodig- bij te sturen. Ook hier kan u rekenen op onze jarenlange expertise en praktische ervaring ‘op de werf’ om alles gesmeerd, volgens plan en -belangrijk- budget te laten verlopen.

We begeleiden u ook in het, tijdig, maken van de noodzakelijke en juiste keuzes. Eens we aan het einde van het bouwproces zijn gekomen verzekert een grondige oplevering u van een correcte afronding. Daarna kan de verhuiswagen komen…

Circle

En dan … warm thuiskomen en genieten bij de mensen die er toe doen.

kantoor-bureau
kantoor-bureau